Aplicația CARDS4U este proprietatea exclusivă a SC Supercard Solutions & Services SRL. Acesta reprezintă un acord între SC Supercard Solutions&Services SRL, proprietarul aplicației CARDS4U și utilizatorii aplicației - persoane fizice/juridice române sau străine care utilizează aplicația CARDS4U (după completarea formularul de înregistrare și acceptarea prezentelor condiții de utilizare).

Prin utilizarea Serviciului, sunteți de acord cu acești Termeni și condiții pentru utilizarea aplicației CARDS4U. Compania îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral, fără nici un fel de aviz sau notificare prezentele condiții de utilizare. Noi funcționalități ce vor fi adăugate vor intra sub incidența prezentelor condiții. Continuarea folosirii Serviciului după astfel de modificări, constituie acordul utilizatorului asupra modificărilor.

Violarea în orice fel a „Termenilor și conditiilor” va rezulta în anularea imediată a contului utilizatorului. Aceste Condiții de utilizare se aplică tuturor utilizatorilor aplicației CARDS4U.

Aplicația CARDS4U oferă utilizatorilor posibilitatea de a salva în format electronic cardurile din propriul portofel. Cardurile de loialitate vor putea fi stocate într-un mediu virtual și utilizate extrem de facil prin intermediul aplicației CARDS4U. Pentru programele de fidelitate în care utilizatorul nu este membru deja, aplicația oferă posibilitatea de a solicita / emite un card electronic nou.

Pentru accesul în aplicație este necesară furnizarea unor date personale valide (inclusiv o adresă de email) în vederea creării unui cont de utilizator și alocarea unei parole. Utilizatorul este singurul responsabil pentru menținerea secretului și securității datelor de acces în contul său.

Prin agrearea termenilor prezentului document va exprimați acordul de a primi e-mail-uri /SMS uri și/sau push notifications cu informații sau oferte speciale, în legătură cu promoții și campanii publicitare ale SC SUPERCARD Solutions & Services SRL sau ale terților partneri.

Pe lângă repectarea termenilor și condițiilor din prezentul document, utilizatorul își exprimă acordul, în cunoștință de cauză și acceptă faptul că aplicația CARDS4U poate utiliza anumite informații conținute în formularul de înregistrare.

SUPERCARD nu va divulga unei terțe persoane datele personale ale utilizatorilor, fără consimțământul său expres, cu excepția cazurilor prevăzute de lege când comunicarea acestor informații este necesară.

SUPERCARD este operator de date cu caracter personal ( nr.29863), în sensurile definite de Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Prelucrarea oricăror date furnizate se va face numai în conformitate cu prevederile legii menționate și a actelor normative care completează/modifică legea și numai cu consimțământul Utilizatorului.

SUPERCARD furnizează informații care pot conține link-uri către site-uri a unor terțe părti care nu sunt deținute sau controlate de SUPERCARD. SUPERCARD nu are nici un control asupra acestora, și nu își asumă nici o responsabilitate privind conținutul, politicile de confidențialitate, sau practicile de pe site-urilor aparținând acestor terțe părti. în plus, SUPERCARD nu poate cenzura sau edita conținutul acestor informații. Prin utilizarea Serviciului, sunteți de acord în mod expres că SUPERCARD nu va fi responsabil pentru nicio daună, creanță sau vreo altă responsabilitate care ar decurge din sau legat de utilizarea de către dvs. a site-ului oricărei terțe părti.

Sub rezerva respectării acestor Condiții, SUPERCARD vă acordă prin prezenta o licentă neexclusivă, netransferabilă pentru a descărca, instala și utiliza aplicația pe dispozitivul mobil.

Această licentă vi se acordă cu condiția ca:

(i)Utilizarea de către dvs. a Serviciului este permisă este doar pentru uzul personal, necomercial;
(ii)Nu se va copia, transfera, sau distribui nici o parte a Serviciului în orice mediu fără autorizația prealabilă scrisă a SUPERCARD;
(iii)Se va utiliza Serviciul numai în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul document;
(iv)In scopul de a accesa și de a folosi Serviciul, sunteți de acord că va trebui să furnizați către SUPERCARD informații corecte și complete privind datele dumneavoastră personale;
(v)Niciodată nu veti folosi, în utilizarea Serviciului, datele personale ale unei alte persoane fără acordul prealabil al acesteia; Vom depune toate eforturile noastre rezonabile pentru a face Serviciul disponibil în orice moment;
(vi)Ne rezervăm dreptul de a face modificări Serviciului sau unei părți a acestuia din timp în timp, inclusiv a limita, inlătura, modifica și / sau varia orice elemente, caracteristici și funcționalități ale aplicației software. Sunteți de acord că veți fi capabil de a accesa și utiliza Serviciul prin acces la internet;
(vii)Toate taxele de trafic sau tarifele de acces suportate ca urmare a utilizării Serviciului sunt supuse termenilor dvs. de acord cu furnizorul de rețea mobilă. Fără a aduce atingere altor drepturi și căi de atac, ne rezervăm dreptul de a suspenda temporar sau permanent, sau dezactiva accesul la Serviciu în orice moment, fără a vă anunța în cazul în care se incalcă oricare dintre prevederile prezentului document.
(viii)In cazul în care SUPERCARD , consideră că are loc o utilizare ilegală și / sau neautorizată a Serviciului, și / sau utilizarea de către dvs. a Serviciului este o incălcare a acestor Termeni, ne rezervăm dreptul de a întreprinde orice este necesar în vederea suspendării utilizării Serviciului.
(ix)Ne rezervăm dreptul de a face orice modificări ale aplicației software sau de a întrerupe orice aspect sau caracteristică a aplicației fără a vă notifica.

SUPERCARD oferă utilizatorilor acces la Serviciu gratuit. SUPERCARD nu va fi răspunzător pentru orice pierdere, prejudiciu de orice fel cauzate în totalitate sau în parte, prin utilizarea Serviciului sau de orice întârziere și/sau întreruperea a furnizării Serviciului .

Informațiile privind cardurile de fidelitate, ofertele și campanile promoționale sunt furnizate de către terți și nu garantăm că numerele de card de fidelitate, promoții, cupoane, informații și sfaturi sunt corecte sau valabile. Vi se recomandă să verificați orice reduceri sau promoții dacă sunt valabile înainte de a face orice achiziție.

In nici un caz nu vom fi răspunzători pentru nici un fel de daune directe, indirecte, incidentale legate de utilizarea Serviciului. In măsura maximă permisă de lege, SUPERCARD exclude în mod expres toate interpretările, garanțiile, obligațiile și răspunderile în legătură cu aplicația software. Puteți tipări și păstra o copie a acestor Termeni, care formează întregul acord între dumneavoastră și noi cu privire la Serviciu.

Versiunea Android a aplicației mobile Cards4u folosește următoarele permisiuni

(i)android.permission.CAMERA - permisiunea este folosită pentru scanarea codului de bare a cardului de fidelitate și pentru a fotografia cardurile de fidelitate adăugate în aplicație
(ii)android.permission.READ_PHONE_STATE - permisiunea este folosită pentru identificarea dispozitivului în sistem
(iii)android.permission.GET_ACCOUNTS - permisiunea este folosită pentru logarea în aplicație cu contul de Google Plus

Acești termeni pot fi modificați numai cu acordul nostru scris prealabil. Se pot modifica acești termeni în orice moment, cu efect imediat și fără notificare, prin publicare pe site. Prin continuarea utilizării aplicației după astfel de modificare, se va considera că ați acceptat orice modificare a acestor Termeni.