TERMENII SI CONDITIILE privind conditiile de furnizare si utilizare a serviciilor de gestionare a cardurilor virtuale si de promovare a ofertelor comerciantilor prin intermediul site-ului www.cards4u.ro si/sau prin intermediul aplicatiei de mobil CARDS4U, aplicatie disponibila in magazinul de aplicatii Google Play pentru sistemul de operare Android si App Store pentru sistemul de operare Apple iOS (denumite impreuna „CARDS4U”). Utilizarea site-ului www.cards4u.ro si a oricarui serviciu oferit de site-ul www.cards4u.ro se face conditionat de acceptarea, fara nici un fel de modificare a prezentului contract. In cazul in care utilizatorul nu este de acord cu termenii si conditiile prezentului contract, nu are voie sa foloseasca site-ul www.cards4u.ro sau serviciile oferite de www.cards4u.ro sau de aplicatia CARDS4U. Prin utilizarea site-ului sau a oricaror servicii oferite de Supercard Solutions & Services S.R.L. utilizatorul isi exprima acceptul pentru prezentele clauze cuprinse sub denumirea „Termeni si conditii”.

Utilizarea site-ului si/sau aplicatiei CARDS4U implica obligatia oricarui utilizator de a consulta periodic normele cuprinse sub denumirea de „Termeni si conditii”; folosirea site-ului sau a serviciilor sale, in continuare, semnifica acceptarea neconditionata a prezentelor norme.

Aplicatia mobila „CARDS4U” se afla in proprietatea exclusiva a societatii Supercard Solutions & Services S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sector 6, Bld. General Vasile Milea nr. 2H, camera 3 si 4, et. 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/12104/2010, avand CUI 27799873, atribuit fiscal RO, societatea detinand drepturile de proprietate intelectuala asupra continutului Aplicatiei, fiind denumita in continuare detinatorul Aplicatiei.

Toate serviciile oferite in Aplicatie sunt supuse Termenilor si Conditiilor. Prestarea serviciilor este gratuita/contra cost conform conditiilor de mai jos.

Compania îşi rezervă dreptul de a modifica unilateral, fără nici un fel de aviz sau notificare prezentele condiții de utilizare. Noi funcționalități ce vor fi adăugate vor intra sub incidența prezentelor condiții.

Continuarea folosirii Serviciului după astfel de modificări, constituie acordul utilizatorului asupra modificărilor.

Violarea în orice fel a „Termenilor și condițiilor” va rezulta în anularea imediată a contului utilizatorului.

Aceste Condiții de utilizare se aplică tuturor utilizatorilor aplicației CARDS4U.

Urmatorii termeni vor fi definiti dupa cum urmeaza:

Serviciul – CARDS4U este denumirea serviciului, oferit prin intermediul site-ului www.cards4u.ro si in magazinul de aplicatii Google Play pentru sistemul de operare Android si App Store pentru sistemul de operare Apple iOS.

Proprietar - Denumirea CARDS4U si site-ul www.cards4u.ro sunt proprietatea exclusiva a societatii Supercard Solutions & Services S.R.L. (denumita in continuare Compania) persoana juridica, de drept privat, romana, cu sediu social in Bucuresti, Sector 6, Bld. General Vasile Milea nr. 2H, camera 3 si 4, et. 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti sub nr. J40/12104/2010, avand CUI 27799873, atribuit fiscal RO

Utilizator - Prin termenul de utilizator se intelege orice persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care utilizeaza CARDS4U prin accesarea www.cards4u.ro sau prin descarcarea aplicatiei din magazinul de aplicatii Google Play pentru sistemul de operare Android si App Store pentru sistemul de operare Apple iOS, indiferent de scopul sau, precum si orice persoana fizica sau juridica romana sau straina, care completeaza formularul de inregistrare si accepta prezentele conditii de utilizare.

Descrierea serviciilor

Aplicația CARDS4U oferă utilizatorilor posibilitatea de a salva în format electronic cardurile din propriul portofel. Cardurile de loialitate vor putea fi stocate într-un mediu virtual și utilizate extrem de facil prin intermediul aplicației CARDS4U. Pentru programele de fidelitate în care utilizatorul nu este membru deja, aplicația oferă posibilitatea de a solicita / emite un card electronic nou.

Obligatii la inregistrare:

Pentru accesul în aplicație este necesară furnizarea unor date personale exacte si complete despre utilizator, respectiv nume, prenume, telefon, adresa de email, adresa de corespondenta asa cum este cerut de formularul de inregistrare în vederea creării unui cont de utilizator și alocarea unei parole, ulterior avand posibilitatea de a primi oferte personalizate numai dupa completarea unui profil extins.

Responsabilitatile utilizatorilor:

Utilizatorul trebuie sa introduca datele necesare crearii contului. Datele trebuie sa fie valide.

Utilizatorul este responsabil pentru mentinerea secretului si securitatii datelor de acces în contul sau. SUPERCARD Solutions&Services S.R.L. nu poate fi facuta responsabila pentru eventuale pierderi ce pot rezulta din pierderea parolei sau a datelor de acces la contul creat.

Utilizatorul nu are voie sa genereze inregistrari care ar servi la comiterea unor fapte de natura contraventionala sau penala ori fapte lezatoare pentru terte persoane.

Utilizatorul nu are voie sa utilizeze in tot sau in parte site-ul www.cards4u.ro sau serviciile aplicatiei CARDS4U in scopuri infractionale sau contrare normelor legale.

Compania nu garanteaza si nu isi asuma nici un fel de responsabilitate pentru autenticitatea, credibilitatea, acuratetea informatiilor introduse de catre utilizatori. Compania nu poate fi facuta raspunzatoare si nu poate raspunde de nici un prejudiciu de orice natura cauzat prin o utilizare neconforma sau lezatoare a serviciilor siteului www.cards4u.ro si aplicatiei CARDS4U Compania isi rezerva dreptul de a interzice accesul pe site/aplicatie datorita incalcarii termenilor si a conditiilor, sau a legii, si isi rezerva dreptul de a indeparta informatiile abuzive sau ilegale.

Publicitatea si promotiile pe site-ul www.cards4u.ro si aplicatia CARDS4YOU

Prin acceptarea termenilor prezentului document va exprimați acordul de a primi e-mail-uri /SMS uri și/sau push notifications cu informații sau oferte speciale, în legătură cu promoții și campanii publicitare ale societatii SUPERCARD Solutions & Services SRL sau ale terților parteneri.

Pe lângă respectarea termenilor și condițiilor din prezentul document, utilizatorul își exprimă acordul, în cunoștință de cauză și acceptă faptul că aplicația CARDS4U poate utiliza anumite informații conținute în formularul de înregistrare.

Politica de confidentialitate

SUPERCARD Solutions&Services nu va divulga unei terțe persoane datele personale ale utilizatorilor, fără consimțământul său expres, cu excepția cazurilor prevăzute de lege când comunicarea acestor informații este necesară.

Protectia datelor cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului www.cards4you.ro si ai aplicatiei CARDS4U

SUPERCARD Solutions&Services este Operator de date cu caracter personal în sensurile definite de Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate se va face numai în conformitate cu prevederile Regulamentului menționat și numai cu consimțământul expres si neechivoc al Utilizatorului.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este furnizare de serviciilor de gestionare a cardurilor virtuale si de promovare a ofertelor comerciantilor prin intermediul site-ului www.cards4u.ro si/sau prin intermediul aplicatiei de mobil CARDS4U”.

Conform dispozitiilor Regulamentului nr. 679/2016, persoanele vizate (utilizatorii site-ului www.cards4u.ro si ai aplicatiei CARDS4U) beneficiaza de urmatoarele drepturi:

1. Dreptul de acces la datele personale (art.15) – atunci cand le sunt prelucrate datele cu caracter personal, persoanele vizate pot obtine din partea Operatorului acces la datele lor, primind de la acesta informatii despre:

- scopul/scopurile in care se efectueaza prelucrarea;
- categoriile de date prelucrate;
- destinatarii datelor;
- perioada pentru care vor fi stocate datele personale sau daca nu este posibil de stabilit o astfel de perioada, veti fi informat despre criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
- despre existenta dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau stergerea datelor personale ori restrictionarea prelucrarii si dreptul de a va opune prelucrarii;
- informatii despre transferurile de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala
- vor putea primi din partea operatorului, in mod gratuit, o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii; pentru orice alte copii solicitate de la operator, acesta poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative.

2. Dreptul de rectificare a datelor personale (art.16) – potrivit caruia utilizatorii site-ului www.cards4u.ro si ai aplicatiei CARDS4U au dreptul de a obtine de la operator, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care ii privesc. In situatia in care datele furnizate de participant sunt incomplete, acestia au dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal, incusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

3. Dreptul la stergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat - art.17) - potrivit caruia utilizatorii site-ului www.cards4u.ro si ai aplicatiei CARDS4U au dreptul de a obtine din partea Operatorului stergerea datelor cu caracter personal care le privesc, acesta fiind obligat sa le stearga datele supuse prelucrarii, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:

- cand nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
- cand isi retrag consimtamantul in baza caruia are loc prelucrarea si nu exista niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrarii;
- cand se opun prelucrarii, in temeiul dreptului de opozitie, si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau se opun prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct (inclusiv crearii de profiluri, in masura in care este legata de marketingul direct respectiv);
- cand datele care ii privesc au fost prelucrate ilegal;
- cand datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine operatorului;
- cand datele au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale (oferirea de servicii informationale unui copil).

4. Dreptul la restictionarea prelucrarii (art.18) – potrivit caruia utilizatorii site-ului www.cards4u.ro si ai aplicatiei CARDS4U au dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii din partea Operatorului in cazul in care:

- contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;
- prelucrarea este ilegala, iar utilizatorii se opun stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;
- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, iar participantul i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
- cand utilizatorii se opun prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.

5. Dreptul la portabilitatea datelor (art.19) - potrivit caruia utilizatorii site-ului www.cards4u.ro si ai aplicatiei CARDS4U au dreptul de a primi din partea operatorului datele cu caracter personal care ii privesc si pe care le-a furnizat acestuia intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; utiliztorii au dreptul de a transmite datele altui operator, fara obstacole din partea operatorului caruia i le-ati furnizat, in cazul in care: prelucrarea se bazeaza pe consimtamant (art. 6 alin.(1) lit.a) sau al art.9 alin.(2) lit. a). din Regulamentul 679/2016) sau pe un contract (in temeiul art.6 alin.(1) lit. b). din Regulamentul 679/2016); prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

6. Dreptul la opozitie (art.20) – potrivit caruia utilizatorii site-ului www.cards4u.ro si ai aplicatiei CARDS4U au dreptul sa se opuna, in orice moment, din motive legate de situatia particulara in care se afla (in temeiul art.6 alin.(1) lit.e) sau f). sau al articolului 6 alin.(1)), inclusiv crearii de profiluri pe baza respectivelor dispozitii. In cazul in care prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, au dreptul sa se opuna in orice moment prelucrarii in acest scop.

7. Dreptul de a fi informat de operatorul de date cu privire la destinatarii datelor personale (art.21) – operatorul are obligatia de a comunica fiecarui destinatar al datelor participantilor, orice rectificare sau stergere a datelor sau restrictionarea prelucrarii, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate; in situatia in care utilizatorii solicita sa le fie comunicati destinatarii datelor personale, operatorul ii va informa cu privire la acestia.

8. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (art.22) – potrivit caruia utilizatorii site-ului www.cards4u.ro si ai aplicatiei CARDS4U au dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care ii privesc sau care ii afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri nu se aplica in cazul in care: decizia este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si un operator de date; este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica operatorului si care prevede masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor persoanei vizate legitime sau atunci cand decizia are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu cerere scrisa semnata si datata, la adresa proprietarului site-ului www.cards4u.ro si al aplicatiei CARDS4U – SUPERCARD Solutions&Services S.R.L., persoana juridica romana de drept privat, cu sediu social in Bucuresti, Sector 6, Bld. General Vasile Milea nr. 2H, camera 3 si 4, et. 1.

Drepturi de proprietate

SUPERCARD Solutions&Services furnizează informații care pot conține link-uri către site-uri ale unor terțe părti care nu sunt deținute sau controlate de SUPERCARD Solutions&Services.

SUPERCARD Solutions&Services nu are nici un control asupra acestora, și nu își asumă nici o responsabilitate privind conținutul, politicile de confidențialitate, sau practicile de pe site-urilor aparținând acestor terțe părti. În plus, SUPERCARD Solutions&Services nu poate cenzura sau edita conținutul acestor informații. Prin utilizarea Serviciului, sunteți de acord în mod expres că SUPERCARD Solutions&Services nu va fi responsabil pentru nicio daună, creanță sau vreo altă responsabilitate care ar decurge din sau legat de utilizarea de către dvs. a site-ului oricărei terțe părți.

Sub rezerva respectării acestor Condiții, SUPERCARD Solutions&Services vă acordă prin prezenta o licentă neexclusivă, netransferabilă pentru a descărca, instala și utiliza aplicația pe dispozitivul mobil.

Această licentă se acordă cu condiția ca:

(i) Utilizarea Serviciului este permisă este doar pentru uzul personal, necomercial;

(ii) Nu se va copia, transfera, sau distribui nici o parte a Serviciului în orice mediu fără autorizația prealabilă scrisă a SUPERCARD Solutions&Services;
(iii) Se va utiliza Serviciul numai în conformitate cu termenii și condițiile din prezentul document;
(iv) In scopul de a accesa și de a folosi Serviciul, UTILIZATORUL este de acord că va trebui să furnizeze către SUPERCARD Solutions&Services informații corecte și complete privind datele sale personale;
(v) Utilizatorul nu va folosi niciodată, în utilizarea Serviciului, datele personale ale unei alte persoane fără acordul prealabil al acesteia; SUPERCARD Solutions&Services va depune toate eforturile noastre rezonabile pentru a face Serviciul disponibil în orice moment;
(vi) SUPERCARD Solutions&Services isi rezervă dreptul de a face modificări Serviciului sau unei părți a acestuia din timp în timp, inclusiv a limita, inlătura, modifica și / sau varia orice elemente, caracteristici și funcționalități ale aplicației software. UTILIZATORUL este de acord că va fi capabil de a accesa și utiliza Serviciul prin acces la internet;
(vii) Toate taxele de trafic sau tarifele de acces suportate ca urmare a utilizării Serviciului sunt supuse termenilor dvs. de acord cu furnizorul de rețea mobilă. Fără a aduce atingere altor drepturi și căi de atac, SUPERCARD Solutions&Services isi rezervă dreptul de a suspenda temporar sau permanent, sau dezactiva accesul la Serviciu în orice moment, fără a anunța UTILIZATORUL în cazul în care se incalcă oricare dintre prevederile prezentului document.
(viii) In cazul în care SUPERCARD Solutions&Services consideră că are loc o utilizare ilegală și / sau neautorizată a Serviciului, și / sau utilizarea Serviciului este o incălcare a acestor Termeni, SUPERCARD Solutions&Services isi rezervă dreptul de a întreprinde orice este necesar în vederea suspendării utilizării Serviciului.
(ix) SUPERCARD Solutions&Services isi rezervă dreptul de a face orice modificări ale aplicației software sau de a întrerupe orice aspect sau caracteristică a aplicației fără a notifica UTILIZATORUL.

SUPERCARD Solutions&Services oferă utilizatorilor acces la Serviciu gratuit. SUPERCARD Solutions&Services nu va fi răspunzător pentru orice pierdere, prejudiciu de orice fel cauzate în totalitate sau în parte, prin utilizarea Serviciului sau de orice întârziere și/sau întreruperea a furnizării Serviciului.

Informațiile privind cardurile de fidelitate, ofertele și campaniile promoționale sunt furnizate de către terți și SUPERCARD Solutions&Services nu garanteaza că numerele de card de fidelitate, promoții, cupoane, informații și sfaturi sunt corecte sau valabile. Se recomandă UTILIZATORULUI să verifice orice reduceri sau promoții dacă sunt valabile înainte de a face orice achiziție.

In nici un caz SUPERCARD Solutions&Services nu va fi răspunzător pentru nici un fel de daune directe, indirecte, incidentale legate de utilizarea Serviciului.

Legea aplicabila

Prin accesarea acestei Aplicatii, Utilizatorul accepta ca acest contract si orice disputa legata de el sunt guvernate si interpretate in concordanta cu legile romane, iar Utilizatorul admite sa se supuna jurisdictiei exclusive a instantelor judecatoresti romane competente.

Aplicatia nu ofera garantia ca aceasta Aplicatie, Serviciile si continutul sau se supun legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuala) altor tari in afara Romaniei. Daca Utilizatorul acceseaza aceasta Aplicatie din afara Romaniei, o face pe riscul sau si este singur responsabil de respectarea legilor tarii in care se afla.

În măsura maximă permisă de lege, SUPERCARD Solutions&Services exclude în mod expres toate interpretările, garanțiile, obligațiile și răspunderile în legătură cu aplicația software.

Utilizatorul poate tipări și păstra o copie a acestor Termeni, care formeaza întregul acord între Utilizator și SUPERCARD Solutions&Services cu privire la Serviciu. Acești termeni pot fi modificați numai cu acordul SUPERCARD Solutions&Services scris prealabil. Se pot modifica acești termeni în orice moment, cu efect imediat și fără notificare, prin publicare pe site. Prin continuarea utilizării aplicației după astfel de modificare, se va considera că UTILIZATORUL a acceptat orice modificare a acestor Termeni.

SUPERCARD Solutions&Services se angajeaza sa ofere controlul asupra informatiilor personale ale UTILIZATORULUI. La cererea explicita a UTILIZATORULUI, SUPERCARD Solutions&Services va sterge toate informatiile personale stocate in contul UTILIZATORULUI. SUPERCARD Solutions&Services isi rezerva dreptul de a nu sterge informatii sau evidente personale, daca este obligat de lege sa pastreze acele informatii sau acele evidente.